TIETOSUOJASELOSTE

TIETOSUOJASELOSTE

Laurelie Photography

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

25.5.2018

Rekisterinpitäjä

Laurelie Photography Y-tunnus: 2804337-9 Osoite: Mäkitie 183 Kotipaikka: Juuka Puhelin: 050 322 5007 Sähköposti: info@laureliephotography.com

Rekisteriasioista vastaava yhteyshenkilö

Laura Huttunen Osoite: Mäkitie 183, 83900 Juuka Puhelin: 050 322 5007 Sähköposti: info@laureliephotography.com

Henkilörekisterin nimi

Asiakastietorekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen luominen, hoitaminen ja ylläpito, palvelun toteuttaminen ja markkinointi, asiakaspalvelun kehittäminen

Rekisteröitävät tiedot

Henkilörekisteriin merkitään seuraavat tiedot:

Etunimi, sukunimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, katuosoite ja postitoimipaikka.

Yritysasiakkaan henkilö- ja/tai yritystiedot (y-tunnus, sähköpostiosoite, postiosoite, postitoimipaikka ja -numero)

Asiakassuhteen ylläpitoa koskevat tiedot:

laskutus- ja maksutiedot, sähköposti, asiakaspalautteet, yhteydenotot,

Asiakkaan tietoja säilytetään vain sen aikaa kuin on tarpeellista. Asiakas voi myös itse pyytää tietojensa poistamista.

Säännönmukaiset tietolähteet:

Henkilörekisteriin merkittäviä tietoja hankitaan säännönmukaisesti seuraavin tavoin:

www-sivuilla olevan yhteydenottolomakkeen kautta

sähköpostitse

puhelimitse

sosiaalisen median palvelun kautta

sopimuksista

asiakastapaamisista

Henkilötietojen luovuttaminen

Tietoja voidaan luovuttaa henkilörekisteristä ainoastaan seuraavissa tapauksissa:

Tarvittaessa yhteistyökumppanille Kauneushoitola Edealle asiakkaan suostumuksesta.

Kirjanpitoasioissa luottamuksellisesti kirjanpitäjälle.

Kuvatuotteiden valmistaja-yhteistyökumppanille Tulostamo Oy:lle.

Tietoja ei luovuteta muualle eikä koskaan ilman asiakkaan suostumusta.

Rekisterin suojaus

Fyysisessä muodossa oleva aineisto säilytetään Laurelie Photographyn toimitiloissa lukitussa tilassa. Fyysisiä aineistoja ovat mm. kalenteri, ajanvarauskirja, kirjalliset sopimukset sekä muut muistilaput.

Sähköisessä muodossa olevat tiedot säilytetään Laurelie Photographyn tietojärjestelmissä, joissa käytetään sekä teknisiä että ohjelmallisia keinoja tietoturvallisuuden varmistamiseksi. Tällaisia keinoja ovat mm. asianmukainen tietoturvajärjestelmä sekä salasanasuojaukset. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain rekisterinpitäjän toimesta.

Tietojen tarkastusoikeus ja korjaaminen

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyynnön toteuttamiseksi rekisteröidyn tulee olla yhteydessä rekisterinpitäjään. Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Tietojen korjauspyynnössä on yksilöitävä korjattava virhe ja ilmoitettava korjatut tiedot. Korjauspyynnön toteuttamiseksi rekisteröidyn tulee olla yhteydessä rekisterinpitäjään.

Muut rekisteröidyn oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien tietojen poistamista rekisteristä. Rekisteröidyillä on myös muut EU:n yleiset tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee esittää rekisterinpitäjälle kirjallisesti. Rekisterinpitäjä voi tarvittaessa pyytää pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä.